لیست دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی

 

فرهنگ سازمانی چابک

داگ رز
21,000 تومان     30,000 تومان
 

تغییر ذهن (گام دوم): يادگيری عميق

باربارا اوکلی
تری سجنوسکی
21,000 تومان     30,000 تومان
 

تغییر ذهن (گام سوم): ارتباط یادگیری با شغل شما

باربارا اوکلی
تری سجنوسکی
21,000 تومان     30,000 تومان
 

تغییر ذهن (گام چهارم): انتخاب سبک زندگی بر مبنای یادگیری

باربارا اوکلی
تری سجنوسکی
21,000 تومان     30,000 تومان
 

دوره‌ی جامع تغییر ذهن ( Mindshift )

باربارا اوکلی
تری سجنوسکی
56,000 تومان     80,000 تومان
 

فرهنگ كوچينگ

برایان ایهرن
47,250 تومان     67,500 تومان
 

تفكر انتقادی

بکی سالتزمن
31,500 تومان     45,000 تومان
 

رهبری تیم‌

دیزی لاولیس
36,750 تومان     52,500 تومان
 

بازاریابی بر اساس مخاطبان

جاناتان جکسون
31,500 تومان     45,000 تومان